CV Mark Huijben

Huidige functies

Sinds 2021 Onderzoeker/mede-auteur Staat van de Uitvoering. Dit is een periodiek terugkerende publicatie bedoeld om de politiek te informeren over de publieke dienstverlening. Het gaat in op knelpunten in de volledige rijksuitvoering en in de gemeentelijke uitvoering.

Sinds 2020 Onderzoeker en managementauteur BZK-programma Kennis van de Overheid. Opdracht: het schrijven van een reeks publicaties over de effectiviteit en doelmatigheid van publieke organisaties, in nauwe samenwerking met deze organisaties, met als doel het onderling leren te stimuleren.

Sinds 2014 Managementadviseur overheidsbrede benchmark en leerprogramma Venster voor Bedrijfsvoering en Rijksbrede Benchmarkgroep vanuit ICTU. Dit betreft een financiële en bedrijfsvoeringsbenchmark. Tevens voeren wij de Monitor afspraken Hervormingsagenda Jeugd uit voor het Ministerie van VWS.

Sinds 2014 Lid selectiecommissie Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Sinds 2023 tevens van de commissie voor de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie. 

Sinds 2014 Zelfstandig organisatieadviseur voor de publieke sector en zakelijke dienstverlening. Tevens managementauteur en spreker. Opdrachten voor diverse organisaties, waaronder strategiesessies en vergroten van effectiviteit door datagedreven werken.

Eerdere functies

1998-2014 Berenschot, directeur Kenniscentrum Bedrijfsvoering 

2003-2011 Berenschot, hoofd Kenniscentrum Benchmarking en senior managing consultant

1998-2003 Berenschot B.V. senior consultant publieke sector

1994-1998 CPS-Onderwijsontwikkeling en Advies – Stafmedewerker en Onderwijsadviseur

Als consultant heb ik een groot aantal opdrachten verricht gericht op effectiviteit en doelmatigheid van voor de publieke sector en daarnaast ook voor bedrijven. Dat varieert van gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s, rechtbanken, de asielketen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, ministeries, vrijwel alle rijksuitvoeringsorganisaties en brancheorganisaties. Qua inhoud was dat breed, met als kern: effectiviteit, doelmatigheid, resultaatsturing, bekostigingsrelaties, financiële doorlichtingen, doorlichten van organisaties en afdelingen, bedrijfsprocessen, formatieonderzoek, marktverkenningen. Daarnaast het verzorgen van masterclasses via het Vlaamse conferentiebureau IFBD.

In 2009 genomineerd voor de Vakprijs voor organisatieadviseurs en in 2009 en 2014 voor Managementboek van het jaar. Met het benchmark- en leerprogramma Venster genomineerd voor de EPSA Award voor meest innovatieve projecten in de Europese publieke sector.

1998-2014 Berenschot

Van februari 1998 tot februari 2014 werkte ik bij adviesbureau Berenschot, als directeur van het Kenniscentrum Bedrijfsvoering. Daar adviseerde ik een groot aantal bedrijven en publieke organisaties. Deze variëren van kleine organisaties tot multinationals.

Aan de overheadbenchmark die ik samen met een groep adviseurs bij Berenschot heb ontwikkeld, hebben uiteindelijk ruim 2000 organisatie deelgenomen in 30 sectoren. Daarnaast hebben we een benchmark ambtelijk apparaat voor gemeenten ontwikkeld. Organisaties hadden een grote behoefte aan sturingsinformatie op dit terrein. Het bleek ook dat zonder deze informatie soms vreemde besluiten werden genomen.

1994 – 1998 CPS Onderwijsontwikkeling en Advies

Ik begon mijn loopbaan in 1994 bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Daar werkte ik als stafmedewerker Marketing en als organisatie-adviseur voor scholen. Ik was betrokken bij de ontwikkeling van het LeerlingVolgSysteem Voortgezet Onderwijs. En verder bij de opzet van het Praktijkonderwijs.

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Groningen:
    • Bedrijfseconomie (afgerond december 1993)
    • Econometrie (afgerond december 1994).
  • Rijksuniversiteit Groningen: op 20 januari 2011 gepromoveerd aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. 

Cursussen

Concernsturing, organisatieverandering, business process re-engineering, lerende organisaties, effectief beïnvloeden, projectmanagement, presenteren, coaching, adviesmethoden, selling skills, onderhandelen, pers en publiciteit, financieel management, situationeel leidinggeven, casestudy research, masterclass creativiteit door Edward de Bono, masterclass marketing door Philip Kotler.

Links:

Proefschrift Mark Huijben RUG. www.rug.nl
https://nl.linkedin.com/pub/mark-huijben/30/353/958