Over Mark Huijben

Ik help organisaties bij het verbeteren en meer toekomstbestendig maken van hun bedrijfsvoering. Daarnaast verricht ik doorlichtingen van organisaties en afdelingen. Bijvoorbeeld gericht op de formatie, de processen,  de werklast en werkdruk.

Vensters voor Bedrijfsvoering

Sinds medio 2014 ben ik betrokken bij het programma Vensters voor Bedrijfsvoering vanuit ICTU. Dit is een programma gericht op het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Jaarlijks doen daaraan  100 gemeenten mee en vrijwel alle provincies en waterschappen. Daarnaast ben ik betrokken bij de verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het jaar’. Sinds kort hebben we met Vensters voor Dienstverlening een sturingsinstrument voor gemeenten ontwikkeld. Nieuw daarin is dat prestaties van gemeenten worden vergeleken. Tevens ontwikkelen we een Venster voor de Omgevingswet.

Berenschot

Van februari 1998 tot februari 2014 werke ik bij adviesbureau Berenschot, als directeur van het Kenniscentrum Bedrijfsvoering. Daar adviseerde ik een groot aantal bedrijven en publieke organisaties. Deze variëren van kleine organisaties tot multinationals. En daarnaast veel publieke organisaties, zoals lokale overheden, onderwijsinstellingen, rechtbanken, medisch centra, universiteiten, agentschappen en hoge colleges van staat.

Benchmark overhead Berenschot

Aan de overheadbenchmark die ik samen met een groep adviseurs bij Berenschot heb ontwikkeld, hebben uiteindelijk ruim 2000 organisatie deelgenomen in 30 sectoren. Daarnaast hebben we een benchmark ambtelijk apparaat voor gemeenten ontwikkeld. Organisaties hadden een grote behoefte aan sturingsinformatie op dit terrein. Het bleek ook dat zonder deze informatie soms vreemde besluiten werden genomen.

Heeft iemand de overhead gezien?

Dit onderzoek vormde de basis voor het boek dat ik met Arno Geurtsen van de VU schreef, getiteld ‘Heeft iemand de overhead gezien?‘. Het werd genomineerd voor managementboek van het jaar 2009. En daarnaast voor de Vakprijs voor organisatieadviseurs. Daarna schreven we het boek ‘Heeft iemand de overhead nog nodig?‘ Dit is een visie op de toekomst. Het werd genomineerd voor managementboek van het jaar 2014. Samen met prof. van Helden van de RUG publiceerden we daarna een aantal internationale artikelen.

CPS Onderwijsontwikkeling en Advies

Ik begon mijn loopbaan in 1994 bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Daar werkte ik als stafmedewerker Marketing en als organisatie-adviseur voor scholen. Ik was betrokken bij de ontwikkeling van het LeerlingVolgSysteem Voortgezet Onderwijs. En verder bij de opzet van het Praktijkonderwijs.

Rijksuniversiteit Groningen

Van 1988 tot 1994 studeerde ik Econometrie en Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tussen 2008 en 2011 promoveerde ik aan deze universiteit in de Economie en Bedrijfskunde.

Links:

Proefschrift Mark Huijben RUG. www.rug.nl
https://nl.linkedin.com/pub/mark-huijben/30/353/958