CV Mark Huijben

Mark Huijben | photo: Robert Tjalondo

2014 – heden. Huijben Overhead Management / Vensters voor Bedrijfsvoering

Dr. Mark Huijben (1970). Organisatieadviseur. Voormalig consultant en director van organisatieadviesbureau Berenschot. Auteur van managementboeken, waaronder de bestseller ‘Heeft iemand de overhead gezien?’. Adviseert al 20 jaar het topmanagement van overheden en bedrijven. Als managementadviseur betrokken bij Vensters voor Bedrijfsvoering, recent genomineerd voor de EPSA-Award voor één van de vier meest innovatieve projecten in de Europese publieke sector. Lid commissie voorselectie Verkiezing Beste Overheidsorganisatie. Werkt samen met wetenschappers, consultants en beleidsmakers. Werd genomineerd voor Vakprijs voor Organisatieadviseurs en tweemaal voor Managementboek van het jaar. Ontwikkelde een methode voor het meten en benchmarken van overheadfuncties, die dé standaard is geworden in de Nederlandse publieke sector.

Zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager voor de publieke sector en zakelijke dienstverlening.

Sinds medio 2014 ben ik betrokken bij het programma Vensters voor Bedrijfsvoering vanuit ICTU. Dit is een programma gericht op het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Jaarlijks doen daaraan  120 organisaties mee. Daarnaast ben ik betrokken bij de verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het jaar’ en als associate bij het databedrijf Kurtosis (www.kurtosis.nl). 

1998-2014 Berenschot

Van februari 1998 tot februari 2014 werke ik bij adviesbureau Berenschot, als directeur van het Kenniscentrum Bedrijfsvoering. Daar adviseerde ik een groot aantal bedrijven en publieke organisaties. Deze variëren van kleine organisaties tot multinationals. En daarnaast veel publieke organisaties, zoals lokale overheden, onderwijsinstellingen, rechtbanken, medisch centra, universiteiten, agentschappen en hoge colleges van staat.

Benchmark overhead Berenschot

Aan de overheadbenchmark die ik samen met een groep adviseurs bij Berenschot heb ontwikkeld, hebben uiteindelijk ruim 2000 organisatie deelgenomen in 30 sectoren. Daarnaast hebben we een benchmark ambtelijk apparaat voor gemeenten ontwikkeld. Organisaties hadden een grote behoefte aan sturingsinformatie op dit terrein. Het bleek ook dat zonder deze informatie soms vreemde besluiten werden genomen.

Heeft iemand de overhead gezien?

Dit onderzoek vormde de basis voor het boek dat ik met Arno Geurtsen van de VU schreef, getiteld ‘Heeft iemand de overhead gezien?‘. Het werd genomineerd voor managementboek van het jaar 2009. En daarnaast voor de Vakprijs voor organisatieadviseurs. Daarna schreven we het boek ‘Heeft iemand de overhead nog nodig?‘ Dit is een visie op de toekomst. Het werd genomineerd voor managementboek van het jaar 2014. Samen met prof. van Helden van de RUG publiceerden we daarna een aantal internationale artikelen.

1994 – 1998 CPS Onderwijsontwikkeling en Advies

Ik begon mijn loopbaan in 1994 bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Daar werkte ik als stafmedewerker Marketing en als organisatie-adviseur voor scholen. Ik was betrokken bij de ontwikkeling van het LeerlingVolgSysteem Voortgezet Onderwijs. En verder bij de opzet van het Praktijkonderwijs.

1988 – 1994 Rijksuniversiteit Groningen

Van 1988 tot 1994 rondde ik de studies Econometrie en Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen af. Tussen 2008 en 2011 promoveerde ik aan deze universiteit in de Economie en Bedrijfskunde.

Voorbeeldprojecten:

Vanuit Vensters:

Het ontwikkelen van een visueel denkmodel voor het integraal sturen van Rijksorganisaties, Ministerie van BZK

Het voeren van managementgesprekken met MT’s van waterschappen, provincies en gemeenten op basis van de bedrijfsvoeringsbenchmark en iKTO-onderzoek van Vensters. Het organiseren van Leerbijeenkomsten over ICT, digitalisering, Finance.

Het ontwikkelen van Vensters voor Dienstverlening, gericht op het integraal sturen en vergelijken van gemeentelijke prestaties.

Andere sectoren:

Het begeleiden van strategiesessies voor Brabant Zorg.

Het benchmarken van de generieke en medisch specifieke overhead van Universitair Medisch Centra

Onderzoek en advies over de Werklast bij Het Cultuurgebouw

Onderzoek en advies over de taken van managers en senioren bij de Dienst Terugkeer en Vertrek van Justitie (met Seinstra van der Laar)

Vanuit Berenschot

Het bepalen van de personeelsomvang voor alle Nederlandse Asielzoekerscentra voor het COA op basis van een econometrisch model. Het ontwikkelen van een outputgericht Bekostigingsmodel.

Formatie- en werklastonderzoek voor een groot aantal gemeenten

Het ontwikkelen van een benchmark voor de formatie, kosten en overhead van gemeenten, waaraan uiteindelijk ruim 300 gemeenten deelnamen.

Doorlichtingen van Werkprocessen. Zoals bijvoorbeeld het proces voor het naar gemeenten uitplaatsen van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Het verzorgen van masterclasses over het managen van overheadfuncties, waaraan in totaal ruim 350 bestuurders, directeuren en managers deelnamen vanuit de publieke sector, zakelijke dienstverlening en industrie.

Het verzelfstandigen van de Innovatie- en Praktijkcentra voor Landbouwonderwijs

Links:

Proefschrift Mark Huijben RUG. www.rug.nl
https://nl.linkedin.com/pub/mark-huijben/30/353/958