Publicaties over bedrijfsvoering en overhead

Publicaties

Nu te koop via managementboek.nl

https://www.managementboek.nl/auteur/12824?affiliate=6942

Huijben, M.P.M en Spaan, M. De top 10 van de Overheidsinnovatie van het Jaar, platformoverheid.nl, september 2023

Huijben, M.P.M. Kwaliteit bedrijfsvoeringsfuncties van de overheid, platformoverheid.nl, februari 2023

Huijben, M.P.M., Check je Bedrijfsvoering – Praktische aanpak voor de 10 strategische thema’s van elke organisatie, Boom, 2022

Huijben, M.P.M. Mensen worden niet ziek van hard werken maar van gezeur, managementsite, maart 2022

Huijben, M.P.M. en Posseth, J. Handvatten voor een schokbestendige publieke organisatie, maart 2020.

Huijben, M.P.M. en van Veldhoven, M. In vier stappen naar een duurzame organisatie, www.platformoverheid.nl, 2019

Huijben, M.P.M. en van Veldhoven, M. Rap naar duurzaamheid – essay, Binnenlands Bestuur, december 2018

Huijben, M.P.M. en Strieker, J. Hoe opgavegericht werken wij eigenlijk? Zeven interventies voor een effectieve organisatie. www.platformoverheid.nl, 2018

Huijben, M.P.M. en Strieker, J. Hebben wij de basis eigenlijk wel op orde?www.platformoverheid.nl, 2018

Huijben, M.P.M., van Geest, D., Gerits, M. Betere sturing gemeenten? Wat merkt de burger daarvan? www.managementsite.nl, 27 september 2016.

Huijben, M.P.M. en Geurtsen, A. Heeft iemand de overhead nog nodig? Naar de overheadloze organisatie van de toekomst, Academic Service, augustus 2014.
Te bestellen via:

9789462200708-240x300

https://www.managementboek.nl/auteur/12824?affiliate=6942

Huijben, M.P.M. en van Helden, G.J. Controlling overhead in public sector organizations, International journal of public sector management, september 2014.

Huijben, M.P.M., Geurtsen, A. en van Helden, G.J., Managing overhead through benchmarking: Lessons from the Netherlands, Public Management and Money. November 2013 (online) en Heeft iemand de overhead gezienjanuari 2014 (journal). http://www.tandfonline.com/

Huijben, M.P.M. en Posseth, J, Doen wij wel aan alle hypes mee? Vier trends brengen ons terug naar 1850, http://www.managementsite.nl (2012)

Huijben, M.P.M. Overhead Gewaardeerd, dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2011. Proefschrift Mark Huijben RUG

Huijben, M.P.M. en van Helden, G.J. (2010), An Assessment of Mechanisms for Controlling Overheads in Public Sector Organizations, Paper presented at the 6th EIASM Conference on Accounting, Auditing, and Management, Copenhagen, 1-3 Septemberpublic money and management 001

Huijben, M.P.M. en Geurtsen, A. (2010), Vuistregel voor aantal managers. Holland Management Review, nr. 130, pp 64-69.

Huijben, M.P.M. en Geurtsen, A. (2008), Waarom veel organisaties kampen met vetzucht of juist met anorexia, Afbeelding1Managementsite en (bewerkte versie), Tijdschrift Controlling.

Huijben, M.P.M. en Geurtsen (2008), A. Heeft iemand de overhead gezien? Een beproefde methode om de overhead te managen, Den Haag: Academic Service. Nominatie managementboek van het jaar en voor de OOA-vakprijs 2009. Top 10 bij www.managementboek.nl.

Korte, T, de, Huijben, M.P.M. en Nijssen, M. (2006) Nieuwe norm voor ziekteverzuim gemeenten, A+O Magazine.

Huijben, M.P.M. en Geurtsen, A (2006), Overhead in publieke organisaties: op zoek naar een norm, Tijdschrift Controlling, 21 (10): pp. 32-36.

Geurtsen, A. en Huijben, M.P.M.(2004), Gemeenten benutten bezuinigingsmogelijkheden niet optimaal. Tijdschrift Controlling, 19 (11): pp. 16-21.

Huijben, M.P.M. en Geurtsen, A. (2003), Overhead in publieke organisaties: benchmarkonderzoek laat grote verschillen zien. Tijdschrift Controlling, 18 (10): pp. 17-20.

Huijben, M.P.M., Geurtsen, A. (2003), De ideale gemeente. Overheidsmanagement.

Heuvel, J.H.J. van den en Huijben, M.P.M. (2003), Gemeentelijke schaalvergroting en bestuurskracht. Openbaar Bestuur, 13 (1): pp. 30-35.

Huijben, M.P.M. e.a. (2002), Groot zijn is ook niet alles, over de ideale omvang van de Nederlandse gemeente. Openbaar Bestuur, 12 (10): pp. 2-7.

Huijben, M.P.M., Geurtsen, A. en Steinmeijer, M. (2002), Grote verschillen in omvang staf gemeenten door ontbreken van ‘norm’. Overheidsmanagement, 15 (4): pp. 118-121.

Huijben, M.P.M. e.a. (2001), Sturen op resultaten en maatschappelijke effecten van welzijnsinstellingen. Openbaar Bestuur, 12 (9): pp. 22-26.

Berg, E. van den, Huijben, M.P.M. e.a. (1999), Franchising voor de overheid, aanvulling of verbetering? Elsevier, 9 (3): pp. 16-21.

Berg, E. van den en Huijben, M.P.M. (1999), Franchising, een aanvullend besturingsconcept voor de overheid. Openbaar Bestuur.

Huijben, M.P.M. en van der Horst, A. (1996), Praktijkonderwijs: doelgroep, omvang en organisatie, Amersfoort: CPS.