Werklastonderzoek

Werklast, werkdruk en werkstress

Werklast, werkdruk en werkstress

Werklast,  werkdruk en werkstress zijn geen wiskundige grootheden. Bij signalen van een hoge werkdruk, is het toch vaak nuttig om het vraagstuk zo feitelijk mogelijk in beeld te brengen. Om daarna samen met de medewerkers en managers oplossingen te formuleren. Dat kan met een werklastonderzoek of werklastmeting.

Werklastonderzoek

Werklastonderzoek omvat interviews met medewerkers en managers. Vooraf vullen zij een vragenlijst in. Daarin wordt ingegaan op:

  • de taken en tijdsbesteding per taak
  • taken waar men niet aan toekomt en de risico’s daarvan
  • verklaringen voor de tijdsbesteding per taak
  • onderscheid tussen beïnvloedbare en niet beïnvloedbare factoren
  • onderscheid tussen structurele en incidentele taken
  • de efficiency van de werkprocessen
  • de wijze waarop men prioriteiten stelt
  • personeel, motivatie, variatie in het werk en emotionele belasting
  • de samenwerking met mensen binnen en buiten de organisatie

Definitie werkdruk

TNO omschrijft werkdruk als: een disbalans tussen de eisen vanuit het werk en de regelmogelijkheden van de medewerker. Langdurige werkdruk kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim en burn out.

Geinteresseerd in het artikel? Lees het hier

nieuwe_norm_voor_ziekteverzuim_gemeenten

Oorzaken werklast, werkdruk en werkstress

De regelmogelijkheden  die een medewerker heeft, zijn: autonomie, steun van collega’s en participatie in de besluitvorming. Daarnaast spelen individuele factoren een rol. Bijvoorbeeld: de belastbaarheid van de medewerker en de werk-privé situatie. De eisen vanuit het werk komen voort uit de werkinhoud. Maar ook  uit de organisatie.

Oplossingen Werkdruk

In de praktijk is werkdruk vaak goed oplosbaar, door het werk beter te organiseren. Bijvoorbeeld door beter prioriteiten te stellen, door processen efficiënter te organiseren of door betere benutting van ICT-middelen. In veel organisaties wordt nog onnodig veel handmatig werk verricht.

Opzet werklastonderzoek

Met een beknopt onderzoek kan doorgaans als veel worden opgelost. Voor de werklast van een afdeling moet u denken aan 10 tot 15 interviews. Daarna volgt een sheetpresentatie met de problemen en met oplossingsrichtingen. Deze wordt gezamenlijk besproken.